Diagnoza w kierunku autyzmu, ADHD, zespołu Aspergera

Zespół specjalistów naszego Ośrodka Psychoterapii przeprowadza diagnozy dzieci i młodzieży m.in. w kierunku FAS, autyzmu, ADHD, zespołu Aspergera.

Warto pamiętać, że wczesne wykrycie tych zaburzeń umożliwia szybkie poprawienie komfortu życia dziecka.