Poradnia dla dzieci

Nasz ośrodek psychoterapii behawioralnej specjalizuje się w prowadzeniu terapii indywidualnych oraz grupowych dla dzieci. Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności naszych psychoterapeutów szczególnie rodziców i opiekunów dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy zespołem nadpobudliwości ruchowej. Pomagamy także dzieciom cierpiącym na depresję i nerwice, a także tym, którym codzienne funkcjonowanie utrudnia nadmierna nieśmiałość. Proponujemy wsparcie uczniom, których niepowodzenia szkolne wywołane są dysleksją oraz dyskalkulią. U dzieci z autyzmem lub ADHD trwałe, pozytywne zmiany w zachowaniu mogą przynieść zajęcia z dogoterapii, które także oferujemy naszym podopiecznym.