Poradnia dla młodzieży

Misją poradni dla młodzieży działającej w naszym ośrodku psychoterapii jest niesienie pomocy młodym ludziom, którzy nie potrafią uporać się ze swoimi problemami emocjonalnymi i trudnościami związanymi np. z przeżywaniem kryzysowych sytuacji. Wspieramy młodzież poprzez rozwój ich umiejętności społecznych ze szczególnym naciskiem na naukę budowania i rozwijania prawidłowych relacji interpersonalnych, radzenia sobie z trudnymi emocjami, wzmacniania poczucia własnej wartości. Prowadzimy zajęcia psychoterapeutyczne dla młodzieży nieśmiałej i wycofanej oraz indywidualną terapię depresji. Proponujemy także konsultacje z pracującym w naszym ośrodku seksuologiem.