„Nie chcę krzyczeć na swoje dziecko” – warsztaty dla rodziców

„Nie chcę krzyczeć na swoje dziecko” – warsztaty dla rodziców

Zajęcia grupowe LEGO dla dzieci z autyzmem

Zajęcia grupowe LEGO dla dzieci z autyzmem

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Warsztaty dla Rodziców dzieci z Autyzmem

Warsztaty dla Rodziców dzieci z Autyzmem

Zajęcia rozwijające zdolności intelektualne dzieci

Zajęcia rozwijające zdolności intelektualne dzieci

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Rozwój inteligencji emocjonalnej

Rozwój inteligencji emocjonalnej

Jak odrabiać lekcje z dzieckiem – warsztaty dla rodziców

Jak odrabiać lekcje z dzieckiem – warsztaty dla rodziców

FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

FASD/FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych oraz adopcyjnych

FASD/FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych oraz adopcyjnych

Trening kontroli złości

Trening kontroli złości

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Terapia dla dzieci z zespołem Aspergera

Terapia dla dzieci z zespołem Aspergera

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Psychoterapia psychodynamiczna młodzieży

Indywidualna terapia dzieci z autyzmem

Indywidualna terapia dzieci z autyzmem

Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci moczących się

Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Terapia dzieci zanieczyszczających się kałem

Terapia zaparć nawykowych

Terapia zaparć nawykowych

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Terapia depresji dzieci i młodzieży

Terapia tików

Terapia tików

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Dogoterapia

Dogoterapia

Seksuolog

Seksuolog

Test MOXO – czy moje dziecko ma ADHD?

Test MOXO – czy moje dziecko ma ADHD?

Diagnoza zespołu Aspargera

Diagnoza zespołu Aspargera

Diagnoza w kierunku autyzmu i CZR

Diagnoza w kierunku autyzmu i CZR

Diagnoza dysleksji

Diagnoza dysleksji

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Wczesna diagnoza FAS i FASD

Wczesna diagnoza FAS i FASD

Diagnoza ADHD

Diagnoza ADHD

Terapeutyczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży

Terapeutyczne zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży