Warsztaty dla rodziców

Bycie rodzicem dziecka z zaburzeniami rozwojowymi jest wyzwaniem. Z myślą o rodzicach i opiekunach, którzy podejmują to wyzwanie każdego dnia, przygotowaliśmy bogaty program warsztatów, których zadaniem jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat tego, jak postępować z dzieckiem dotkniętym ADHD, autyzmem, zespołem Aspergera czy FAS. Udział w warsztatach organizowanych w naszym ośrodku psychoterapii pomoże lepiej zrozumieć emocje dziecka i przyjrzeć się jego szczególnym potrzebom. Uczymy, jak radzić sobie z trudnościami, które spotykają dziecko w domu, szkole i wśród rówieśników. Podpowiadamy, jak współpracować ze szkołą czy przedszkolem, by terapia przynosiła jak najlepsze efekty. Jednak warsztaty to nie wyłącznie nauka: tworzymy przestrzeń, w której rodzice otrzymują wsparcie w trudnych chwilach. Dbamy o bezpieczną atmosferę spotkań, na których rodzice mają także możliwość wymiany doświadczeń z innymi rodzicami oraz opiekunami.