Zaznacz stronę

Kadra Ośrodka Psychoterapii Behawioralnej SUKCES

Joanna Andrzejewska

Joanna Andrzejewska

Założyciel, dyplomowany psychoterapeuta pracujący w nurcie psychodynamicznym z młodzieżą i dorosłymi. Ukończyła Uniwersytet Warszawski oraz Krakowskie Centrum Psychodynamiczne a także Studium Socjoterapii dzieci i młodzieży. Obecnie w drodze do certyfikatu.

Doświadczenie zdobywała w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej nr 7, oraz na stażu w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, obecnie pracuje jako psychoterapeuta młodzieży na Oddziale Leczenia Nerwic w Zagórzu.

W Ośrodku SUKCES prowadzi:

 • szkołę i warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, Zespołem Aspergera,
 • terapię indywidualną ADHD, ODD, ADD, Zespół Aspergera,
 • terapię zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży różnego pochodzenia,
 • terapię dzieci moczących się,
 • terapię zaburzeń emocjonalnych u dzieci,
 • wsparcie dla rodziców w zakresie różnych problemów wychowawczych u dzieci młodszych.

Doświadczenie zawodowe i ukończone kursy:

 • Diagnoza i terapia dziecka z niepełnowartościowym układem nerwowym
 • Terapia dzieci moczących się i ich rodzin
 • Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi
 • Diagnoza i Psychoterapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 • ADHD – jak radzić sobie z dzieckiem w szkole i w domu
 • ADHD i co dalej
 • I i II stopień Kinezjologii Edukacyjnej
 • Kompleksowy model pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami opozycyjno buntowniczymi
 • I stopień teorii i terapii Integracji Sensorycznej
 • Zastosowanie Integracji Sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia
 • Psychologia osobowości
 • Przemoc w rodzinie
 • Terapia ofiar i sprawców przemocy
 • Zapobieganie agresji w szkole
 • Zrozumieć dziecko z ADHD

Prywatnie interesuje się podróżami, szczególnie wędrówkami górskimi.

Radosław Andrzejewski

Radosław Andrzejewski

dogoterapeuta, kierownik obozów terapeutycznych dla dzieci

W pracy i w życiu codziennym kieruje się swoim mottem „Pies zmienił moją codzienność – i mnie samego, może też zmieniać innych ludzi.”

Miłośnik zwierząt i przyrody, dogoterapeuta, przewodnik psa pracującego w dogoterapii – Emmy (Buldoga Angielskiego). Ukończył specjalistyczne szkolenia z dogoterapii z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi. Pracuje jako kierownik obozów terapeutycznych dla dzieci.

Prowadzi zajęcia:

 • grupowa dogoterapia z dziećmi z ADHD,
 • grupowa dogoterapia dzieci z Zespołem Aspergera i Autyzmem
 • indywidualna dogoterapia.

Prowadzi także spotkania dla dzieci w szkołach i w przedszkolach „Poznajmy się z psem” ucząc najmłodszych pozytywnych relacji w kontakcie między dziećmi a zwierzęciem, integracji, sposobów powitań z psem.
Dodatkowo ukończył szkolenia:

 • Jak wyprowadzić dziecko z wybuchu złości,
 • Asystent dziecka z ADHD i Zespołem Aspergera,
 • Tworzenie Indywidualnych Programów Rehabilitacyjnych.
Katarzyna Brejnakowska

Katarzyna Brejnakowska

Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii o specjalności Psychoterapia i Terapia Seksualna oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała: w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii na IV Oddziale Leczenia Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie, w Instytucie Psychoterapii i Neurologii ‐ Klinika Psychiatrii Sądowej, w Poradni Psychologiczno ‐ Pedagogicznej nr 20 w Warszawie, w Fundacji Promocji Zdrowia Seksualnego im. dr Stanisława Kurkiewicza, w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ‐ Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz w prywatnych placówkach oświatowych. Obecnie jest również związana z “Fundacją Dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą– “Cukierkowo”.

Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w specjalistycznych kursach, szkoleniach i konferencjach, a prywatnie jest miłośniczką psychodiabetologii, fotografii i jogi.

Na ścieżce swojego rozwoju zawodowego, pracując w Poradni Sukces pełni rolę:

 • Psychologa – proponując opiniowanie i diagnozowanie, konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i grupową dla dzieci, młodzieży,
 • Psychologa ‐ edukatora w cukrzycy – proponując edukację pacjenta diabetologicznego oraz osób współtowarzyszących, konsultacje i poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i rodzinną oraz grupy wsparcia.
 • Seksuologa i edukatora seksualnego – proponując rozpoznawanie, diagnozowanie i leczenie zaburzeń seksualnych, poradnictwo seksuologiczne, terapię indywidualną i partnerską,
 • Trenera i szkoleniowca – tworząc i prowadząc warsztaty oraz szkolenia.
Joanna Brych

Joanna Brych

Psycholog, pedagog specjalny, trener. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na kierunku psychologia, oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie specjalność pedagogika specjalna

Doświadczenie zdobywała m. in.: w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Sądzie Okręgowym, Towarzystwie Przyjaciół Dzieci oraz w Domu Dziecka.Pracowała z dziećmi ze spektrum autyzmu metodą Opcji oraz jako asystent cień dziecka z autyzmem uczęszczającego do przedszkola.

Obecnie prowadzi:

 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z Autyzmem,
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z ADHD.

Pracuje również jako psycholog w szkole.

Ewa Kaźmierczuk

Ewa Kaźmierczuk

Pedagog ze specjalizacją wychowanie przedszkolne

Terapia pedagogiczna, terapeuta I stopnia metody W. Sherborne, obecnie w trakcie kończenia kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Od 4 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Wychowawca kolonijny / obozowy. Prowadzę zajęcia grupowe z TUS oraz indywidualne z terapii pedagogicznej.
Szkolenia:
 • Szkolenie I stopnia z zakresu metody W. Sherborne
 • Asystent dziecka z Adhd, Zaburzeniami Zachowania. Zespołem Aspergera
 • Trening umiejętności społecznych dzieci i młodzieży z trudnościami zachowania
Anna Oroń

Anna Oroń

Doktor nauk biologicznych (dyscyplina: neuropsychologia)

Tytuł uzyskany w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie. Absolwentka Wydziału Psychologii i Pedagogiki UMCS w Lublinie, specjalność psychologia kliniczna. Prowadzi zajęcia ze studentami w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Współautorka artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach. Wiedzę dotyczącą neuropsychologii zdobywała na wielu kursach i konferencjach zagranicznych, gdzie aktywnie uczestniczyła w prezentowaniu własnych wyników badań.
Jej zainteresowania koncentrują się wokół diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej dziecka i człowieka dorosłego. W swoich badaniach naukowych skupia się na zrozumieniu mózgowych mechanizmów zaburzeń obserwowanych u pacjentów z dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, stosując metody neuropsychologiczne i neuroobrazowe (EEG i fMRI). Przez ostatnie lata prowadziła badania naukowe w obszarze rehabilitacji neuropsychologicznej pacjentów z afazją.

W SUKCESIE zajmuje się:

 • diagnozą neuropsychologiczną dzieci
 • diagnozą logopedyczną dzieci
 • terapią logopedyczną
Honorata Kośka

Honorata Kośka

Wychowawca na obozach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży

W pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami stara się podążać za potrzebami oraz tworzyć bezpieczną przestrzeń do pracy i rozwoju. Podczas pracy terapeutycznej wykorzystuje techniki z zakresu arteterapii, socjoterapii oraz terapii zajęciowej ponieważ twórcze myślenie oraz uczenie przez doświadczenie wspomagają proces terapeutyczny, rozwój emocjonalny i psychospołeczny.

W Ośrodku SUKCES prowadzi:

Grupowe zajęcia dla dzieci „Trening Umiejętności Społecznych”, „Trening Zastępowania Agresji”

 • Terapię indywidualną
 • „Terapeutyczne zajęcia plastyczne”
 • Konsultacje

Zajęcia i terapie prowadzi w języku polskim oraz angielskim.

Kursy i szkolenia:

 • „Trening Umiejętności Społecznych dzieci i młodzieży z trudnymi zachowaniami”
 • „Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD”
 • „Zrozumieć, aby pomóc – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu”
 • „Efektywne techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”
 • „Współczesna terapia autyzmu – rola podejścia rozwojowo – behawioralnego”
 • „Zespół Aspergera i Myślenie Wizualne – pomóż mi zrozumieć świat”
 • „Skąd się bierze pewność siebie”
 • „Animator czasu wolnego”
 • „Wychowawca kolonijny”
 • ,,Stosowanie 4-cyfrowego kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespole interdysplinarnym.”

W trakcie specjalności klinicznej na kierunku psychologia, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  W rozwoju zawodowym i naukowym pracuje nad tworzeniem własnych pomocy terapeutycznych, spotkań psychoedukacyjnych oraz warsztatów dla młodych dorosłych pracujących z dziećmi.

Prywatnie uwielbia podróżować, tańczyć i rysować.

Michalina Andrzejewska

Michalina Andrzejewska

Wychowawca kolonijny

W pracy z dziećmi kieruje się mottem:

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

W ośrodku SUKCES prowadzi:

 • Trening Umiejętności Społecznych / Trening Kontroli Złości,
 • Terapię dzieci z autyzmem,
 • Terapię dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu pracuje metodami niedyrektywnymi, zasadą trzech E:

 • Energia
 • Ekscytacja
 • Entuzjazm

oraz pracą na pozytywnym wzmocnieniu – ,,Dzień bez pochwały jest dniem straconym’’

W SUKCESIE pracuje również jako – koordynator ds. szkoleń:

 • Kieruje pracą biura i sekretariatu,
 • Prowadzi zapisy na szkolenia.
 • Udzieli wszelkich informacji dotyczących terminów, cen, tematów szkoleń.
 • Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach

Ukończyła szkolenia:

 • Jak prowadzić terapię małego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • ,,Sens sensoryki – jak radzić sobie z zaburzeniami sensorycznymi u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • Przełomowe Strategie dla Autyzmu – wprowadzenie do programu Son-Rise część 1 i 2 – warsztaty prowadzone przez Rauna Kaufmana
 • ,,Współczesna terapia autyzmu – Rola podejścia rozwojowo-behawioralnego’’
 • ,,Efektywne techniki pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu’’
 • ,,Setting w pudełku”, czyli o psychoterapii psychodynamicznej dzieci,
 • Animator zabaw dla dzieci,
 • Trening umiejętności społecznych,
 • Asystent dziecka z ADHD, ZA, ODD
 • Wyprowadzanie dziecka z wybuchu złości,
 • Diagnoza Autyzmu i Zespołu Aspergera,
 • Kurs wychowawcy kolonijnego
 • ,,Stosowanie 4-cyfrowego kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespole interdysplinarnym.”

Prywatnie, poza pracą interesuję się zumbą, jazdą konna i podróżami.

Joanna Komorowska

Joanna Komorowska

W trakcie specjalności klinicznej na kierunku psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Entuzjastka pracy z dziećmi i młodzieżą oraz twórczego spędzania czasu. W pracy terapeutycznej łączy elementy bajkoterapii, psychorysunku oraz dramy.  Wzmacniają one poczucie sprawczości, istotnie wpływają na wyniki terapii i są również dobrą zabawą.

W ośrodku SUKCES prowadzi:

 • grupowe zajęcia dla dzieci „Trening Umiejętności Społecznych połączony z Treningiem Zastępowania Agresji”
 • „Trening Koncentracj”
 •  terapię indywidualną dla dzieci z ZA, ADHD I ASD

Kursy i szkolenia:

 • „Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z ASD”
 • „Zrozumieć, aby pomóc- dziecko z zespołem Aspergera w szkole i w domu”
 • „Dyplom instruktora teatralnego uprawniający do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych”
 • „Gdy dziecko myśli obrazami” kurs szybkiego rysowania myśli dla rodziców i nauczycieli dzieci z zespołem Aspergera
 • „Współczesna terapia autyzmu- rola podejścia rozwojowo- behawioralnego”
 • „Animator czasu wolnego”
 • „Wychowawca kolonijny”

W wolnym czasie jeździ na rowerze, zwiedza świat lub planuje kolejne podróże.

Natalia Kłosiewicz-Giera

Natalia Kłosiewicz-Giera

Skończyła psychologię na Uniwersytecie SWPS w Warszawie

Kończy przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W trakcie czteroletniego podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Sekcję Terapii Rodzin.

Swoje dotychczasowe doświadczenia zawodowe zdobywała m.in. Grupie Synapsis gdzie brała udział w programie szkoleniowym z zakresu psychoterapii rodzin, małżeństw i par (zajęcia warsztatowe i seminaria), współprowadzi z terapeutami sesje rodzinne, małżeńskie i par jako koterapeuta. Systematycznie bierze udział w zebraniach klinicznych zespołu Grupy Synapsis poświęconych terapii rodzin i par oraz w zebraniach Zespołu Terapii Rodzin. Swoją pracę poddaje stałej superwizji w Zespole Terapii Rodzin prowadzonej przez certyfikowanego superwizora PTP.

Obecnie pracuje w przedszkolach w Warszawie, w których prowadzi z dziećmi zarówno indywidualne jak i grupowe zajęcia (terapia zabawą, praca nad emocjami/poznawanie emocji i jak sobie z nimi radzić, bajkoterapia). Prowadzi również warsztaty dla rodziców.

W swojej pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne z systemowym modelem terapii rodzin. Prowadzi psychoterapię terapię indywidualną, rodzinną oraz par/małżeństw.

Prowadzi również psychoterapię indywidualną dzieci do 16 roku życia. Udziela wsparcia rodzicom, oferując im konsultacje wychowawcze czy poradnictwo psychologiczne. Ponadto zajmuje się psychoedukacją rodziców, w ramach której oferuje warsztaty umiejętności wychowawczych.

Podczas wspólnej pracy rodziców i dziecka terapię prowadzi za pomocą zabawy oraz rysunku w psychoterapii. Pracę kliniczną z dziećmi doskonali na stażu w Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

 • Konsultacja indywidualna (50 min) – ilość spotkań ustalana po konsultacjach
 • Konsultacja rodzinna (90 min )- spotkania co dwa/trzy tygodnie
 • Konsultacja par/małżeństw (90 min) – spotkania co dwa/trzy tygodnie
 • Konsultacja wychowawcza z dzieckiem od 3 r.ż. (terapia zabawą z udziałem rodziców) (60 min) – spotkania co dwa tygodnie
 • Konsultacja indywidualna dziecka od 8 r.ż. 50 min – spotkania co dwa tygodnie
Magdalena Piórkowska

Magdalena Piórkowska

Psycholog, absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność kliniczna

Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół neuropsychologicznych uwarunkowań funkcjonowania procesów poznawczych, na potrzeby pracy magisterskiej przeprowadziła procedurę badawczą z udziałem hazardzistów – temat dotyczył neuropsychologicznego i neuroanatomicznego podłoża samokontroli.
Doświadczenie zdobywała w SPZOZ im. Józefa Babińskiego w Łodzi, SPZOZ Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz na Oddziale Neurologicznym i Oddziale Udarowym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach.
W poradni zajmuje się:
– diagnostyką zdolności poznawczych u dzieci,
– diagnostyką zaburzeń zachowania i emocji u dzieci,
– konsultacjami z rodzicami,
– diagnostyką dzieci z FAS.
Ukończone szkolenia:
– „Neuropsychologia kliniczna dorosłego”,
– warsztaty z preprocessingu i obsługi EEG,
– „Neurobiologia i życie” autorstwa prof. Jerzego Vetulaniego,
– „Diagnoza neuropsychologiczna – współczesne metody diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych”,
– „W pułapce nałogowych zachowań- kompendium wiedzy o uzależnieniach behawioralnych”.