Diagnoza ADHD

Do najbardziej charakterystycznych objawów ADHD, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, należą:

 • zaburzenia koncentracji,
 • nadmierna ruchliwość,
 • nadmierna impulsywność.

Wymienione symptomy utrudniają codzienne funkcjonowanie dziecka. Należy pamiętać, że sporo dzieci ma problemy z koncentracją, skupieniem uwagi czy kontrolą swoich emocji, jednak tylko niewiele z nich jest dotkniętych ADHD. Przyczyną niepokojącego zachowania dziecka mogą być także niektóre schorzenia somatyczne czy zaburzenia zachowania, wywołujące objawy zbliżone do tych, które powoduje ADHD. Elementem rzetelnej diagnozy zespołu nadpobudliwości z deficytem uwagi jest wykluczenie innych czynników, które mogą sprawiać, że dziecko jest impulsywne i porywcze.

Zdiagnozowanie ADHD u dziecka to kilkuetapowy proces. Wymaga szeregu spotkań z zespołem specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychologii dziecięcej.

ADHD czy ADD?

ADD to zespół zaburzeń koncentracji uwagi: bardzo podobna do ADHD jednostka chorobowa. Wspólnym objawem obu zaburzeń są problemy z koncentracją uwagi, jednak nadpobudliwość ruchowa dziecka jest w przypadku ADD bardzo mała lub nie występuje. Dzieci dotknięte zaburzeniami ADD, z uwagi na łatwość, z jaką popadają w stan dezorientacji, często mylnie uważa się za zamknięte w sobie i nienadające się do pracy w grupie.

Diagnoza ADHD odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań.

Czas jednego spotkania: 1- 1,5 h. Obowiązują zapisy.

Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły.

Diagnoza obejmuje
 • badanie psychiatryczne dziecka;
 • badanie pedagogiczne;
 • pomiar nasilenia objawów zaburzeń uwagi, nadruchliwości i impulsywności;
 • ocena wpływu na funkcjonowanie;
 • ocena czasu trwania objawów;
 • wykluczenie zaburzeń o podobnym obrazie klinicznym;
 • ocenę nauczyciela;
 • ocenę lekarza pediatry;
 • wywiad rozwojowy i rodzinny.

Diagnoza ADHD - koszt

 • wywiad z rodzicem – 150zł
 • badanie psychologiczne – 200zł
 • badanie pedagogiczne – 150zł
 • badanie intelektu, test WISC-R: 250zł
 • badanie lekarskie – 250zł
 • omówienie wyników – 100zł

Średni czas postawienia diagnozy – do 2 miesięcy.