Diagnoza dysleksji

Dysleksja – co to jest?

Dysleksja jest zaburzeniem powodującym trudności w nauce czytania i pisania u dzieci niedotkniętych innymi zaburzeniami oraz poważnymi wadami, które mogłyby sprawiać takie trudności. Dysleksja rozwojowa może przejawiać się na różne sposoby. Wyróżnia się następujące jej rodzaje:

  • dysleksja – objawia się trudnościami w czytaniu,
  • dysortografia – sprawia trudności w opanowaniu poprawnej pisowni,
  • dysgrafia – kłopotem jest wypracowanie czytelnego stylu pisma,
  • dyskalkulia – przejawia się trudnościami w uczeniu się matematyki.

Diagnozowanie dysleksji

Diagnoza odbywa się w trakcie dwóch spotkań a kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły. Czas oczekiwania na wizytę ok. tygodnia.

Badanie obejmuje
  • Wywiad z rodzicami,
  • Analizę dokumentów dziecka (opina nauczyciela, opinie psychologiczne, dokumentacja medyczna),
  • Analizę prac,
  • Testy, kwestionariusze,
  • Badanie funkcji intelektualnych,
  • Badanie w schemacie ciała i przestrzeni