Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS

Warszawski Ośrodek Diagnozy FAS został założony, by nieść pomoc w diagnozie FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy) już u bardzo małych dzieci. Stawiamy diagnozy przy pomocy Kwestionariusza Waszyngtońskiego, wspieramy rodziców zastępczych i adopcyjnych prowadząc warsztaty i grupy wsparcia oraz dajemy szansę dzieciom poprzez zastosowanie odpowiedniej terapii.

Nasz ośrodek po specjalistycznym szkoleniu uzyskał prawa do diagnozy FAS / FASD 4-Cyfrowym Kwestionariuszem Diagnostycznym. Dzięki temu w Polsce od niedawna istnieje możliwość diagnozowania nie tylko dzieci i młodzieży, lecz także niemowląt nawet już w pierwszych tygodniach życia.

Obecnie jest to najbardziej dokładne narzędzie diagnostyczne, które daje możliwość oceny 4 sfer charakterystycznych dla FAS. Są to:

  1. Opóźnienie wzrostu
  2. Cechy dymorficzne charakterystyczne dla FAS
  3. Uszkodzenia OUN
  4. Prenatalna ekspozycja na alkohol

Narzędzie to zaprezentowane zostało w 1997 r. przez grupę badaczy z Sieci Diagnostyki i Prewencji FAS Stanu Washington (Washington State FAS Diagnostic and Prevention Network) i jest metodą diagnostyczną do wszechstronnego diagnozowania poalkoholowego spektrum wrodzonych zaburzeń rozwojowych (FASD). Kwestionariusz (ang. nazwa: 4-Digit Diagnostic Code) jest uważany za najbardziej dokładne i powtarzalne narzędzie w diagnostyce FASD. (M. Klecka Fastryga)

 

DIAGNOZA FAS / FASD

W naszym Ośrodku diagnozę FAS / FASD przeprowadza Zespół Interdyscyplinarny: psycholog, neuropsycholog, lekarz psychiatra i neurolog. Uprawnienia do diagnozy 4-stopniowym Kwestionariuszem posiada Joanna Andrzejewska.

Na pierwszą wizytę prosimy o przyniesienie książeczki zdrowia dziecka, posiadanych opinii psychologiczno-pedagogicznych, a jeśli dziecko było hospitalizowane – także kart informacyjnych z pobytów szpitalnych. Komplet dokumentów ułatwi i przyspieszy proces diagnostyczny.

Diagnoza w kierunku FAS / FASD obejmuje:
  • wywiad z rodzicem (150zł)
  • badanie psychologiczne (200zł)
  • badanie neuropsychologiczne (200zł)
  • badanie lekarskie 250zł (lekarz psychiatra dzieci i młodzieży oraz w niektórych wypadkach neurolog dziecięcy)
    • Diagnoza odbywa się w ciągu jednej lub dwóch wizyt