Diagnoza w kierunku autyzmu i CZR

Zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu (autyzm, CZR – całościowe zaburzenia rozwojowe, zespół Aspergera) można obserwować u dzieci poniżej trzeciego roku życia. Niepokojące zachowania dziecka powinny już w tym momencie rozwoju wzbudzić zainteresowanie rodziców/opiekunów, jednak, ze względu na ryzyko błędu, diagnozy klinicznej nie powinno stawiać się przed ukończeniem przez dziecko trzeciego roku życia. Odpowiednio wcześnie postawiona diagnoza umożliwia prowadzenie terapii i właściwe, dostosowane do charakteru zaburzeń dziecka, stymulowanie jego rozwoju. W naszym ośrodku prowadzimy diagnozę w zespole specjalistów różnych dziedzin, gdyż zaburzenia ze spektrum autyzmu obserwuje się w kilku sferach rozwoju dziecka. Ponadto, obserwacja, która jest kluczowym elementem diagnozowania autyzmu, powinna być wieloaspektowa i przeprowadzona nie tylko w placówce diagnostycznej, lecz także w domu oraz przedszkolu lub szkole dziecka.

Diagnoza odbywa się w trakcie czterech do pięciu spotkań. Czas trwania jednego spotkania to 1-1,5h. Obowiązują zapisy. Czas oczekiwania na wizytę ok. tygodnia.
Diagnoza kończy się przekazaniem rodzicom rozpoznania wraz z zaleceniami do domu i szkoły

Proces badania obejmuje:
  • staranną i wnikliwa obserwację dziecka,
  • obserwację w przedszkolu,
  • analizę nagrań swobodnej zabawy z domu,
  • badanie psychiatryczne,
  • badanie psychologiczne,
  • badanie pedagogiczne,
  • wywiad rodzinny,
  • opinia nauczyciela z przedszkola.