FASD/FAS – Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych oraz adopcyjnych

Warszawski Ośrodek diagnozy FAS aktualnie prowadzi nabór do grupy wsparcia dla rodzin zastępczych i adopcyjnych, opiekujących się dziećmi dotkniętymi alkoholowym zespołem płodowym. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu. Prowadzi je terapeuta specjalizujący się w problematyce dzieci z FAS / FASD.

Grupa wsparcia to przestrzeń wymiany informacji, wzajemnej pomocy oraz poszerzania wiedzy o problematyce dzieci z FAS i FASD. Zachęcamy do udziału.