FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

Z myślą o rodzinach zastępczych i adopcyjnych przygotowaliśmy warsztaty na temat FAS i FASD. Podczas warsztatów opiekunowie i rodzice będą mieli możliwość wypracowania metod wychowawczych wspomagających rozwój dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym.

Warsztaty dają możliwość zdobycia konkretnych, praktycznych umiejętności oraz opanowania skutecznych metod wychowawczych.

Omawiamy takie zagadnienia jak:

  1. Charakterystyka dziecka z FAS i FASD
  2. Skuteczna komunikacja
  3. Jak odrabiać prace domowe
  4. Rola pochwały
  5. Domowe zasady
  6. Modyfikowanie niepożądanych zachowań