Indywidualna terapia dzieci z autyzmem

Prowadzone przez nas terapie oparte są na budowaniu więzi i wspomaganiu rozwoju społecznego dziecka. Bazują na triadzie zaburzeń autystycznych, czyli łagodzą problemy dziecka występujące na trzech obszarach:

 • komunikacji,
 • interakcji społecznych,
 • stereotypowych zachowań, zainteresowań i wzorców aktywności.

Pracujemy w myśl zasady „Motywacja jest kluczem do uczenia się”. Zajęcia terapeutyczne prowadzone w naszym ośrodku przeznaczone są zarówno dla najmłodszych (1,5 roku – 6 lat) dzieci, jak i starszych, w wieku szkolnym.

Wsparcie dla rodziców

 • Wyjaśnienie, czym jest autyzm, jaka jest specyfika tego zaburzenia, jakie są możliwości podjęcia terapii i leczenia.
 • Trening kompetencji wychowawczych ukierunkowany na rozwój dziecka z autyzmem w domu, umożliwiający przedłużenie terapii w środowisku domowym.
 • Pomoc w reorganizacji przestrzeni dziecka, stworzenie przyjaznego, nieprzeciążającego zmysłów autysty otoczenia.
 • Określenie mocnych stron i deficytów dziecka, stworzenie celów terapeutycznych (krótko i długofalowych).

Terapia indywidualna

 • Terapia skoncentrowana na triadzie zaburzeń autystycznych (nieprawidłowe kontakty społeczne, problemy z komunikacją, brak elastyczności i wyobraźni).
 • Motywacja jest kluczem do uczenia się.
 • Terapia oparta o zabawę, śmiech i radość jednocześnie stawiająca jasne i czytelne granice.
 • Bazuje na pozytywnych wzmocnieniach, chwaleniu dziecka.
 • Wspiera rozwój społeczny autysty (poprawia kontakt wzrokowy, interakcyjne skupienie uwagi, komunikację).
 • JEST PRZYJAZNA DZIECKU!

Przyjmujemy dzieci zarówno z diagnozami (także z innych ośrodków) jak i dzieci bez diagnozy.

Obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie ośrodka, czas oczekiwania na wizytę – ok. tygodnia.