Jak odrabiać lekcje z dzieckiem – warsztaty dla rodziców

Warsztat jest skierowany do rodziców dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera oraz do wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, dla których odrabianie lekcji to duży problem.

Jeśli Twoje dziecko:

  • odrabia lekcje po kilka godzin,
  • niechętnie i z dużym oporem siada do odrabiania lekcji,
  • poprzedza rozpoczęcie odrabiania lekcji długimi dyskusjami,
  • wiecznie nie wie, co jest zadane, nie notuje prac domowych,

To ten warsztat jest właśnie dla Ciebie.

Na spotkaniu podajemy rodzicom proste i skuteczne sposoby na trudności z odrabianiem lekcji.

Koszt

zapisy od 1.09 do 29.08
50/rodzic
  • 1,5h
  • Warsztaty prowadzi Joanna Andrzejewska Dyrektor Ośrodka
  • Każdy rodzic otrzyma pakiet materiałów pomocny potem w pracy z dzieckiem