Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Rodzice i opiekunowie dzieci z ADHD w swojej codzienności zmagają się z licznymi problemami. Opieka nad dzieckiem dotkniętym takim zaburzeniem to wyzwanie. Właściwe zachowanie dziecka w szkole, odrabianie lekcji, wykonywanie poleceń, adekwatne reagowanie w sytuacjach...
Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera

Warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci z zespołem Aspergera stanowią uzupełnienie terapii dziecka. Udział w serii spotkań dotyczących sposobów radzenia sobie z objawami, trudnymi zachowaniami, wybuchami złości oraz współpracy ze szkołą/przedszkolem pomaga...
Rozwój inteligencji emocjonalnej

Rozwój inteligencji emocjonalnej

Co to jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest tak ważna? Jeśli rodzic nauczy dziecko jak korzystać z inteligencji emocjonalnej, wyrośnie ono na szczęśliwego i dojrzałego dorosłego. Co ważne, w rozwoju dziecka podniesienie poziomu inteligencji emocjonalnej wpływa...
Jak odrabiać lekcje z dzieckiem – warsztaty dla rodziców

Jak odrabiać lekcje z dzieckiem – warsztaty dla rodziców

Warsztat jest skierowany do rodziców dzieci z ADHD, zaburzeniami zachowania, zespołem Aspergera oraz do wszystkich rodziców i opiekunów dzieci, dla których odrabianie lekcji to duży problem. Jeśli Twoje dziecko: odrabia lekcje po kilka godzin, niechętnie i z dużym...
FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

FAS Warsztaty dla rodziców – Świadomy Rodzic

Z myślą o rodzinach zastępczych i adopcyjnych przygotowaliśmy warsztaty na temat FAS i FASD. Podczas warsztatów opiekunowie i rodzice będą mieli możliwość wypracowania metod wychowawczych wspomagających rozwój dzieci dotkniętych płodowym zespołem alkoholowym....