Psychoterapia grupowa dla młodzieży

Co daje terapia grupowa?

Udział terapii grupowej daje młodzieży możliwość lepszego zrozumienia swoich relacji z innymi. Zajęcia są skierowane do tych nastolatków, którzy czują się samotni, niezrozumiani przez innych, mają trudności w nawiązaniu relacji z rówieśnikami.

Praca w grupie, z rówieśnikami o podobnych problemach, daje możliwość wzajemnego wsparcia. Ma to duże znaczenie w procesie leczenia. Grupa będzie prowadzona w nurcie psychodynamicznym. Spotkania prowadzi dwóch terapeutów.

Obecności

Warunkiem skuteczności terapii jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach. W przypadku terapii grupowej obecność jest bardzo istotna:

  • na nieobecności traci przede wszystkim traci nieobecny, nie korzystając z sesji,
  • ponieważ jest to praca grupowa, to przy każdej nieobecności uczestnika traci także cała grupa,
  • chęć wycofania się najczęściej powodowana jest lękiem lub powstałymi trudnościami. W takiej sytuacji tym bardziej zachęcamy do systematyczności oraz rozmowy z terapeutą.

Główny cel terapii grupowej – zmiana sposobu myślenia o sobie samym

Jak działa terapia grupowa

Do grupy można dołączyć w każdym momencie, natomiast minimalny czas pracy to jeden semestr. Nowych uczestników przyjmujemy na sesje w zależności od wolnych miejsc. Zajęcia trwają 1h. Przed zapisem do grupy wymagana jest konsultacja

Co daje konsultacja?

Spotkanie konsultacyjne pomaga:

  • ustalić, z jakim problemem mierzy się młody człowiek,
  • ustalić, czy udział w spotkaniach grupowych to odpowiedni rodzaj terapii,
  • pomaga dobrać odpowiednią grupę,
  • jest okazją do poznania ośrodka i terapeuty prowadzącego.

Zadzwoń i umów się na pierwszą konsultację