Psychoterapia indywidualna dla młodzieży nieśmiałej, wycofanej

Osoby nadmiernie nieśmiałe borykają się z wieloma problemami. Nieśmiałość utrudnia nawiązanie zdrowych relacji interpersonalnych i może prowadzić do stopniowego odizolowania się od otoczenia. Powoduje problemy z obiektywnym postrzeganiem rzeczywistości i daje zniekształcony obraz siebie samego, co sprzyja obniżaniu samooceny. Trudno jest żyć z nadmierną nieśmiałością – podstawowe, codzienne sytuacje wymagają komunikacji werbalnej, a próba nawiązania kontaktu jest dla osoby nieśmiałej olbrzymim wyzwaniem.

Nie każdy musi być przebojowy i pewny siebie: pewna doza nieśmiałości u młodego człowieka jest zupełnie naturalnym objawem. Gdy jednak powoduje wycofanie się we własny świat i niechęć do kontaktów z innymi, a konieczność zabrania głosu lub odebrania telefonu przyprawia o gwałtowne bicie serca czy jąkanie, wówczas konieczna jest pomoc specjalisty.

Proponujemy pracę w nurcie psychodynamicznym, który jest metodą wglądową, a więc istotna będzie tu rola nieświadomości, wczesnych doświadczeń i przeżyć, które w terapii ulegają „przepracowaniu”.

Psychoterapia skierowana jest do młodzieży od 15 roku życia. Sesje trwają 50 minut i odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu.

Kiedy potrzebna jest psychoterapia?
 • Kiedy nastolatek ma niskie poczucie własnej wartości,
 • Czuje się nadmiernie nieśmiały,
 • Nie umie nawiązać relacji z rówieśnikami,
 • Czuje się „inny niż wszyscy”,
 • Cierpi na nerwice, depresje,
 • Autodestrukcja (nadmierne objadanie się lub odchudzanie, okaleczanie się, myśli samobójcze, ryzykowne działania).
 • pracę nad zrozumieniem własnego lęku „ja – mój lęk”
 • nauka obiektywnej oceny siebie w sytuacji zadaniowej, podnoszenie samooceny i wiary we własne siły „ja w zadaniu”
 • trening nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych „ja i inni”

 

 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
 • Podniesienie samooceny, podniesienie pewności siebie,
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji
 • Nauka jak  przezwyciężać trudności i dążyć do celu
 • Nauka jak się skutecznie obronić przed atakiem ze strony kolegów,
 • Rozwój wyobraźni i postawy twórczej
 • Możliwość przepracowania ze specjalistami trudnych sytuacji.

Koszt

120/sesja
 • czas sesji – 50 min.