Terapia dla dzieci z zespołem Aspergera

Dzieci z zespołem Aspergera mają problem z adekwatnym reagowaniem w różnych sytuacjach społecznych. Nawiązywanie kontaktów oraz zrozumienie innych osób sprawia im kłopot. Dzieci dotknięte zaburzeniem potrzebują odpowiedniego wsparcia terapeutycznego, dzięki któremu wykształcą pożądane umiejętności społeczne, behawioralne, szkolne, ruchowe oraz sensoryczne.

Uczestnicy zajęć grupowych:

 • uczą się odpowiednio reagować w często spotykanych sytuacjach,
 • pracują nad koncentracją,
 • uczą się rozpoznawać własne oraz cudze emocje.

Nie można mówić o terapii dziecka na jednej płaszczyźnie kontaktów. Terapia jest skuteczna, gdy jest konsekwentnie stosowana w środowisku, w którym dziecko się wychowuje, czyli w domu i szkole. W procesie terapeutycznym rodzice są najważniejszymi partnerami dziecka.

Efekty terapii grupowej (dzieci i młodzież):

 • przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym wprowadzić je w życie,
 • łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • nauczenie się przewidywania konsekwencji i przez to unikania agresywnych zachowań,
 • poprawa jakości relacji z innymi ludźmi.

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5h.

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

 

Zapisy przez sekretariat

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów i wolontariuszy ze szkołą dwa razy w semestrze, w celu zapewnienia dziecku specjalnej, pełnej pomocy oraz kompleksowej opieki
 • warsztaty dla rodziców