Terapia grupowa dla dzieci nieśmiałych

Nadmierna nieśmiałość dziecka wywołuje wiele negatywnych skutków. Nieśmiałość, choć nie przekłada się na problemy wychowawcze, utrudnia dziecku kontakty z ludźmi, powoduje stopniowe izolowanie się oraz bierne, apatyczne zachowanie. Może utrudniać koncentrację, wyzwalać poczucie zagrożenia i zniekształcać w dziecku obraz samego siebie – co z kolei prowadzi do zaniżonej samooceny.

Praca nad pokonaniem nieśmiałości wiąże się z koniecznością dokonania zmian w myśleniu o sobie. Konieczne jest też wyuczenie nowych nawyków, które dziecko będzie mogło wykorzystać w kontaktach z rówieśnikami.

Standardem naszej pracy jest  kompleksowy model terapii, który obejmuje:

 • zajęcia grupowe dla dzieci raz w tygodniu po 1,5h
 • kontakt terapeuty ze szkołą
 • pracę nad zrozumieniem własnego lęku „ja – mój lęk”
 • nauka obiektywnej oceny siebie w sytuacji zadaniowej, podnoszenie samooceny i wiary we własne siły „ja w zadaniu”
 • trening nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych „ja i inni”
 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
 • Podniesienie samooceny, podniesienie pewności siebie,
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji
 • Dzieci nauczą się jak  przezwyciężać trudności i dążyć do celu
 • Dzieci nauczą się, jak się skutecznie obronić przed atakiem ze strony kolegów,
 • Rozwój wyobraźni i postawy twórczej
 • Możliwość przepracowania ze specjalistami trudnych sytuacji.

Aby praca była efektywna, dobrze jest, jeśli grupy składają się z 6 do 8 osób. Zbyt liczne grupy mogą spowodować, że problemy dzieci będą pomijane, lub niektórzy uczestnicy zdominują aktywność grupy. Zarówno czas trwania poszczególnych spotkań, jaki i długość okresu uczestnictwa w terapii, zależą od wieku dzieci. Optymalny, całkowity okres trwania terapii to od 4 do 6 miesięcy.

Grupę prowadzi dwóch terapeutów (psycholog i pedagog). Terapeuci  pracują w oparciu o metody behawioralne. Grupę wspiera też „terapeuta cień” (wspomagający). Przed rozpoczęciem terapii grupowej obowiązuje konsultacja u naszego terapeuty, tak abyśmy wiedzieli, jakie dzieci z jakimi problemami do nas trafiają.

Koszt

400/miesiąc
 • karnet miesięczny

 • czas trwania zajęć – 1,5h