Terapia pedagogiczna

Zadaniem terapii pedagogicznej jest wykrycie i usunięcie przyczyn trudności w uczeniu się oraz wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach, a w konsekwencji: eliminacja niepowodzeń szkolnych. Po zakończonej terapii powinno być możliwe zaobserwowanie u ucznia wzrostu motywacji do nauki oraz niepopełnianie dawnych błędów.

Na terapię pedagogiczną składają się działania mające na celu stymulowanie i usprawnianie działania zdolności ucznia, realizowane przez terapeutę we współpracy z rodzicami oraz nauczycielami dziecka.

Terapia pedagogiczna, zwana dawniej reedukacją lub zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi, to zajęcia indywidualne przeznaczone dla dzieci z dysleksją i dyskalkulią. Terapeuta podczas zajęć proponuje dziecku ćwiczenia wspomagające rozwój umiejętności szkolnych i funkcji poznawczych.

Cel terapii
  • kształtowanie prawidłowych umiejętności szkolnych takich jak pisanie, czytanie, liczenie,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach szkolnych,
  • eliminowanie niepowodzeń szkolnych,
  • podnoszenie samooceny dziecka.