Trening kontroli złości

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci mających problem z panowaniem nad własną złością, niepotrafiących wyrażać emocji w akceptowany społecznie sposób. Trening prowadzi dwóch doświadczonych terapeutów (trenerów). Terapeuci pracują pod stałą superwizją.
Trening Kontroli Złości ma charakter psychoedukacyjny. Jego celem jest nauczenie dzieci nowych, nieznanych im, akceptowanych społecznie zachowań oraz zmniejszenie częstotliwości występowania zachowań agresywnych.

Zajęcia odbywają się w małych grupach (nie więcej niż 7 dzieci)
Przed zapisaniem do grupy obowiązuje konsultacja wstępna
Aktualnie trwa kwalifikacja dzieci do grup
Koszt: 400zł / miesiąc

  • element  behawioralny: Trening zastępowania agresji (uczenie dzieci tego, co należy robić w trudnych sytuacjach)
  • element emocjonalny: Trening kontroli złości (uczenie dzieci czego nie należy robić, w trudnych sytuacjach)
  • element poznawczy: Trening wnioskowania moralnego (uczenie dzieci nadawania pozytywnego znaczenia emocjom).
  • rozpoznawać i nazywać zdarzenie, które wywołuje w nich złość
  • rozpoznawać sygnały złości
  • nauczą się używać reduktorów złości
  • rozpoznawać i używać monitów
  • dokonywać samooceny
  • nauczą się konsekwencji zachowań agresywnych
  • poznają sposoby zachowywania się w sytuacja