Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

W trakcie zajęć trenujemy zachowania trudne starając się je wyeliminować, a wypracowujemy zachowania pożądane w terapii autyzmu. Uczymy dzieci radzić sobie w grupie rówieśniczej, nawiązywać relacje i kontakt. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez dwóch terapeutów. Terapia grupowa obejmuje także kontakt terapeutów ze szkołą.

Terapia polega na określeniu szeregu elementów takich jak:

 • określenie ,,zapalników” (zdarzenie, które wywołują agresję),
 • zidentyfikowanie objawów (fizyczne objawy towarzysząc uczuciom gniewu/wzburzenia),
 • stosowanie upomnień (zwroty typu ,,uspokój się”, ,,ochłoń”),
 • stosowanie reduktorów (techniki obniżające poziom gniewu, np. głębokie oddechy, liczenie od tyłu),
 • stosowanie samooceny (uświadomienie sobie łańcucha wydarzeń: zapalnik – objawy zaniepokojenia – upomnienia – reduktory),
 • wynagradzanie pozytywnych zachowań.

Liczebność grupy – maksymalnie 6 dzieci w jednej grupie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 1,5h.

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Zapisy przez sekretariat

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów i wolontariuszy ze szkołą dwa razy w semestrze, w celu zapewnienia dziecku specjalnej, pełnej pomocy oraz kompleksowej opieki
 • warsztaty dla rodziców

Terapia prowadzona wyłącznie na jednej płaszczyźnie kontaktów – w placówce terapeutycznej – nie może być w pełni skuteczna. O efektywności terapii można mówić wówczas, gdy jest konsekwentnie stosowana w środowisku naturalnym, w którym dziecko się wychowuje, czyli w domu i szkole/przedszkolu. W procesie terapeutycznym rodzice są najważniejszymi partnerami dziecka.

Efekty dla uczestników terapii grupowej (dzieci i młodzież):

 • przyswojenie nowych umiejętności w stopniu pozwalającym wprowadzić je w życie,
 • łatwiejsze radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 • nauczenie się przewidywania konsekwencji agresywnych zachowań, skutkujące ich unikaniem,
 • poprawa jakości relacji międzyludzkich.