Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych, mających na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania.

Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, na których dzieci będą miały możliwość nauczyć się:

 • rozwijać umiejętności społeczne,
 • odczytywać komunikaty niewerbalne,
 • nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami,
 • podtrzymywać znajomości, kontakty z rówieśnikami,
 • rozumieć emocje i odpowiednio reagować na trudne emocje,
 • przestrzegać zasad i regulaminów.

Dzieci uczą się pracować nad swoimi trudnymi zachowaniami poprzez zabawę, przez co zajęcia są bardzo atrakcyjne.

Dzięki zajęciom, które odbywają się raz w tygodniu, dzieci i młodzież nabywają umiejętności społeczne niezwykle przydatne w radzeniu sobie ze swoimi problemami. Uczą się odpowiednich zachowań społecznych, m.in. tego, jak reagować na zaczepki innych, jak panować nad własną złością, jak rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, jak czekać na swoją kolej, jak umiejętnie przegrywać w grach rówieśniczych, jak ponosić konsekwencje swojego zachowania.

Proponowane przez nas zajęcia grupowe stwarzają dzieciom okazję do:

 • nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
 • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
 • wzmocnienia koncentracji uwagi i ćwiczenia tej umiejętności,
 • pohamowania spontanicznych reakcji,
 • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej, co rokuje na powtarzanie ich w gronie kolegów, poza grupą terapeutyczną,
 • poprawy samooceny.

Dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi otrzymują bardzo dużo negatywnych komunikatów na temat tych cech własnej osoby, które są od nich niezależne. Jest to często mechanizm prowadzący do utrwalenia zaburzeń i pojawienia się stanów depresyjnych, będących następstwem „nieleczonego” zaburzenia. W trakcie zajęć stosowane są metody behawioralne takie jak: pochwała za każdy przejaw pożądanego zachowania, naturalne konsekwencje, wprowadzenie zasad, odpowiedni sposób wydawania poleceń. Stosowane są zachęty i nagrody o charakterze społecznym.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch doświadczonych terapeutów (psychologa dziecięcego i klinicznego), dodatkowo grupy wspomagają wolontariusze. Jeden z terapeutów pełni rolę prowadzącego, drugi „modela”. Wolontariusze pełnią rolę „terapeuty cienia”, czyli pomocnika dla dzieci, które z racji swoich problemów nie potrafią wykonać poszczególnych ćwiczeń.

Zapisy przez sekretariat

Przed zapisem obowiązują dwie konsultacje: z rodzicem i z dzieckiem.

Program
 • zajęcia z dziećmi raz w tygodniu
 • konsultacje z terapeutami prowadzącymi zajęcia
 • kontakt terapeutów z naszego Ośrodka ze szkołą dziecka – przekazanie wskazówek dla nauczycieli

Koszt

400/miesiąc
 • karnet miesięczny