Warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD

Rodzice i opiekunowie dzieci z ADHD w swojej codzienności zmagają się z licznymi problemami. Opieka nad dzieckiem dotkniętym takim zaburzeniem to wyzwanie. Właściwe zachowanie dziecka w szkole, odrabianie lekcji, wykonywanie poleceń, adekwatne reagowanie w sytuacjach trudnych: wszystkie te sytuacje początkowo wydają się rodzicom nieosiągalnymi marzeniami. Podczas warsztatów rodzice poznają skuteczne metody zmiany zachowania dziecka i przekonają się, że ich pociecha może zachowywać się zupełnie inaczej.

Udział w warsztatach stanowi uzupełnienie terapii dziecka z ADHD. Regularne spotkania w grupie rodziców z doświadczonym psychologiem ułatwiają wdrożenie w domu systemu wychowawczego, który stanowi podstawę terapii.

Na warsztaty zapraszamy rodziców / opiekunów dzieci:

 • sprawiających trudności w wykonywaniu poleceń,
 • mających problem z koncentracją uwagi,
 • sprawiających trudności w odrabianiu prac domowych,
 • łamiących domowe zasady,
 • okazujących nieposłuszeństwo rodzicom,
 • prezentujących zachowania agresywne.
Program warsztatów
 • Behawioralne techniki radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • Jak odróżnić objaw od niepożądanego zachowania
 • Okulary na ADHD czyli jak poradzić sobie z objawami nadpobudliwości psychoruchowej
 • Praca na pozytywach i pochwałach
 • Wprowadzanie systemu zasad i konsekwencji oraz nauka ich przestrzegania i egzekwowania
 • Jak wydać dziecku polecenie by je wykonało – czyli behawioralne metody wydawania poleceń
 • Jak opanować wybuch agresji lub bunt dziecka
 • Współpraca ze szkołą

Termin

wtorki godz 19:00, początek zajęć 02.10.2018

Koszt

cały cykl dziesięciu spotkań
400
 • 10 zajęć po 1,5 godz.
 • przy udziale obydwojga rodziców – drugi rodzic gratis
 • Warsztaty prowadzi Joanna Andrzejewska Dyrektor Ośrodka