Wczesna diagnoza FAS i FASD

Co to jest FASD i FAS?

FASD (fetal alcohol spectrum disorders) to zespół objawów mogących wystąpić u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. Diagnoza FASD wymaga oceny Zespołu Interdyscyplinarnego.

Terminem FAS (fetal alcohol syndrome – płodowy zespół alkoholowy) objęte są wady wrodzone, wśród których znajdują się zaburzenia fizyczne i neurologiczne. FAS u dziecka to najpoważniejsza konsekwencja, jaką może wywołać spożywanie alkoholu przez kobietę w ciąży.

Dzieci z FASD/FAS nie można wyleczyć, ale dzięki diagnozie i terapii można poprawić ich funkcjonowanie.

Dzieci z FAS charakteryzują się:
 • Niską wagą urodzeniową
 • Małym obwodem głowy
 • Słabo zaznaczoną rynienką podnosową
 • Wąską górną wargą
 • Niewielkimi oczami
 • Problemami funkcjonalnymi wynikającymi z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
 • Słabymi umiejętnościami motorycznymi
 • Problemami w nauce
 • Nieumiejętnością wyciągania wniosków, przewidywania i konsekwencji
 • Niedojrzałością emocjonalną
 • Słabymi zdolnościami adaptacyjnymi

WCZESNA DIAGNOZA – NOWORODKI, NIEMOWLĘTA, MAŁE DZIECI

Wprowadzona do Polski metoda otwiera drogę do diagnozy FAS już niemowlętom w pierwszych tygodniach życia.

Dlaczego jest potrzebna wczesna diagnoza dla dzieci z FAS ?

Wczesna diagnoza daje dzieciom z FAS i FASD szansę na szybkie rozpoczęcie odpowiednio dobranej terapii, prowadzonej według indywidualnego planu terapeutycznego. Szybkie wykrycie FAS skutecznie minimalizuje objawy. Diagnoza błędna, postawiona zbyt późno lub jej brak prowadzą do wystąpienia zaburzeń wtórnych oraz utraty szansy na zapobieganie skutkom FAS i FASD.

W 100 procentach można zapobiec powstaniu FAS/ FASD – wystarczy aby matka w czasie ciąży i karmienia piersią nie piła alkoholu.

Koszt
 • Wywiad z rodzicem, badanie psychologiczne i neuropsychologiczne: 550 zł
 • Badanie lekarskie: 250 zł