Zajęcia grupowe LEGO dla dzieci z autyzmem

Termin

Czwartki 16:30 – 17:30

Miejsce

Warszawa Ursynów, ul. Pustułeczki 37a

Dzieci z autyzmem mają przede wszystkim trudności w interakcjach społecznych. Podczas zajęć grupowych z Lego terapii, ćwiczymy w naturalnych warunkach umiejętności społeczne dzieci. Zajęcia opierają się na głównie na mocnych stronach dzieci, wykorzystujemy wspólną pasję dzieci do klocków i konstrukcji oraz staramy się, by dzieci uczyły się nie tylko od terapeutów prowadzących, ale także od grupy rówieśniczej.

Niepotrzebne są punkty, żetony, czy tablice motywacyjne – nagrodą i wzmocnieniem pozytywnym jest wykonanie i ukończenie budowli z klocków. Zajęcia bazują bowiem na zainteresowaniach dzieci, którymi w autyzmie lub zespole Aspergera często są inżynieryjne zabawy. Jednak by uczestniczyć w zajęciach i móc wykonać swoją budowlę, dzieci muszą przestrzegać wcześniej ustalonych zasad.

Twórcą „Lego terapii” jest neuropsycholog Daniel LeGoff, który ułożył program zajęć, inspirując się metodą Kate Nixon z National Autistic Society.

 

Dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:

  • z autyzmem
  • z zespołem Aspergera

Czego nauczą się dzieci?

  • współpracy w grupie
  • umiejętności znoszenia porażek
  • będą mogły ćwiczyć cierpliwość i koncentrację
  • będą miały okazję do nawiązania interakcji z rówieśnikami
  • Zajęcia trwają 1 h zegarową i prowadzi je dwóch terapeutów

Koszt

100
  • pojedyńcze zajęcia