Zaznacz stronę
Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to opracowany przez nas program zajęć terapeutycznych, mających na celu zmniejszenie objawów niepożądanego zachowania. Zajęcia grupowe prowadzone przez psychologa, na których dzieci będą miały możliwość nauczyć się: rozwijać...
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z ADHD

W trakcie zajęć trenujemy zachowania trudne starając się je wyeliminować, a wypracowujemy zachowania pożądane w terapii autyzmu. Uczymy dzieci radzić sobie w grupie rówieśniczej, nawiązywać relacje i kontakt. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez...
Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z Autyzmem

Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii umożliwiająca dzieciom z autyzmem zmniejszenie braków w zakresie kompetencji społecznych. TUS rozwija zdolności komunikacyjne dziecka oraz usprawnia jego funkcjonowanie w społeczeństwie. Duży nacisk kładziemy na rozwój...