Staże dla psychologów i pedagogów oraz studentów

Nasz Ośrodek Psychoterapii obecnie prowadzi nabór na 3-miesięczny staż „Terapeuta grupowy dla dzieci z zaburzeniami zachowania”.

Staż daje możliwość:

  • nauki prowadzenia socjoterapii dla dzieci z zaburzeniami zachowania takimi jak ADHD, autyzm i zespół Aspergera,
  • poznania procesu grupowego oraz diagnozy dzieci i młodzieży w kierunku ADHD, autyzmu a także dotkniętych FAS,
  • współpracy z rodzicami oraz szkołami.
Kwalifikacje na staż
  • przeslanie CV na adres mailowy Poradni SUKCES
  • rozmowa kwalifikacyjna
  • zaświadczenie o niekaralności
Warunki ukończenia stażu
  • udział w jednej z grup terapeutycznych
  • przedstawienie opisu przypadku
  • udział w superwizjach w Poradni SUKCES
  • pozytywna opinia superwizora i opiekuna stażu