Jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Badanie histopatologiczne wykonuje się poprzez zebranie materiału od chorego, a kolejno dokonanie analizy tego materiału pod mikroskopem. Realizowane jest aby zdiagnozować chorobę. Wykorzystywane jest w szczególności przy chorobach nowotworowych, dlatego, że jest niesamowicie efektywne – w ten sposób dostaje się informacje o typie guza i stopnia jego złośliwości. To badanie trwa mniej więcej trzy dni ale czas oczekiwania na wynik wynosi średnio 14 dni.

Co to jest badanie histopatologiczne i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Żeby przeprowadzić badanie histopatologiczne, niezbędne jest zrobienie biopsji. Uzyskuje się za jej pomocą kawałek tkanki, która została zmieniona przez chorobę. Rodzaj jest zależny od miejsca, z którego trzeba ją pobrać. Głównie chorzy mają podawane znieczulenie miejscowe, a dzieci ogólne.

Badanie to pozwala na ocenę stopnia zaawansowania chorób nowotworowych ale także nienowotworowych, na przykład dysfunkcje nerek, przewodu pokarmowego albo wątroby.

Jak przebiega badanie histopatologiczne?

Kawałek, który był pobrany oddawany jest najczęściej do laboratorium, gdzie musi być odpowiednio przygotowany do badania. Obowiązkowe jest włożenie go do 10% roztworu formaliny albo roztworu formaliny w alkoholu etylowym. Kolejno na materiale dokonywane są procesy odwadniania, aby kolejno zalać go płynną parafiną. Tego typu parafinowy bloczek często jest jeszcze poddany odpowiednim procesom barwienia, które uwidocznią wszystkie struktury komórkowe.

Sam proces przygotowania i oceny materiału trwa przeważnie do 3 dni – czas ten jest zależny od wielkości pobranej tkanki. Jeżeli chodzi o oczekiwanie na wynik to może trwać 7-14 dni.

Jak przygotować się do badania histopatologicznego?

Samo pobieranie materiału trwa od kilku do kilkunastu minut i przeważnie nie ma potrzeby aby specjalnie się do tego przygotowywać. W sytuacji wykonywania biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej pod kontrolą usg lub biopsji gruboigłowej nie ma konieczności wykonywania pełnego trudności zabiegu i jest ona wykonywana w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku pozostałych biopsji może być konieczne podanie znieczulenia, a więc pacjent musi pozostać na obserwacji w szpitalu. Wiele zresztą jest zależne od miejsca i wielkości zmiany, która będzie badana. Zmiany skórne, do których jest łatwy dostęp wystarczy, że są pobierane podczas znieczulenia miejscowego.
Rzadko kiedy po badaniu pojawiają się jakieś problemy – jest to bardzo bezproblemowe. W najgorszym razie może uformować się krwiak w miejscu, w którym została wbita igła. Jeżeli pacjent wie, że ma problemy z krzepnięciem albo uczulenia na obojętnie jakie leki to ma obowiązek powiedzieć to lekarzowi, który zajmie się wykonywaniem biopsji.