Nowatorskie metody pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

Świat podlega zmianom, a wraz z nim zmieniają się narzędzia, które się wykorzystuje. Również proces edukacji jest zupełnie odmienny niż przed laty. W dzisiejszych czasach, w dobie nadmiaru wszelkiego typu informacji niezbędne jest wyekstraktowanie priorytetów. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych. Przedszkolaki nie są w stanie się ukierunkować – są zainteresowane cały(m) świat(em). Rolą opiekunów w przedszkolu jest pomóc im poznawać ten świat możliwie jak najszerzej. Fundamentem nowoczesnego przedszkola musi być różnorodność. Taka szkoła pozwala maluchowi poznać jak najwięcej i indywidualnie wybierać co je interesuje.

Z jakich metod wychowawczych korzysta się w przedszkolach?

Niezależnie od miasta(o) czy dzielnicy(ę), w której znajduje się przedszkole, metody wychowawcze powinny być zazwyczaj koherentne. Nieważne czy to Ursynów czy Wawer – przedszkole zawsze powinno stawiać nacisk na wszechstronny rozwój młodego człowieka. Ważne jest wskazywanie dziecku reguł moralnego zachowania. Należy obserwować postawy dziecka i informować je o oczekiwaniach. Wzmacnianie tego rodzaju pozytywnych zachowań polega na kreowaniu pozytywnych skojarzeń w głowie dziecka. Opiekun powinien zwracać uwagę na dobre(y) samopoczucie dziecka. Wykluczone jest krzyczenie czy karanie. Należy tłumaczyć różne sprawy spokojnym głosem. Stała budowa pozytywnej relacji powoduje, że dziecko po jakimś czasie przyjmuje zasady i wchłania jako własne. Ponadto ważną kwestią jest dyskutowanie z dziećmi o emocjach. Otwarte rozmawianie o tym co się czuje uczy dziecko empatiii(ę) i większe(go) zrozumienia(e) drugiego człowieka.

Jakie metody wykorzystuje się pracując z dziećmi?

Oczywiście każde przedszkole posiada swoje(imi) metody(ami) pracy z maluchami. Coraz więcej z nich stawia na specjalizację. Jest to technika, gdzie do wiodącej dziedziny dopasowuje się tematykę ogólną. Istnieje kilka powszechnie adaptowanych metod, które cechują się skutecznością. Warto je poznać:

  • metoda bloków tematycznych – określa się główny blok tematyczny, wokół którego skupiają się wszelkie zajęcia w danym dniu. Tematykę bloków wybiera się na podstawie zainteresowań podopiecznych, rodziców i wychowawców. Często bazuje ona na aktualnych wydarzeniach czy porach roku.
  • metoda kącików tematycznych – bazuje na podziale sali na kilka części o zróżnicowanej tematyce. Dziecko otrzymuje swobodę wyboru, w którym kąciku chce pracować. Tego typu metoda uskutecznia realizację planu nauczania w małych grupach. Dzięki temu wychowawcy mogą skupić się na pracy(ę) indywidualną z najmłodszymi. Niewielkie grupy zachęcają również dzieci do wchodzenia w interakcje z kolegami i koleżankami.
  • metoda projektów badawczych – naciska na wartości poznawczej określonych ćwiczeń. Poprzez pracę indywidualną lub grupową dzieci dążą do znaleźć(enia) odpowiedź(i) na postawione przed nimi pytania dotyczące określonego tematu. Poza pogłębianiem wiedzy, metoda naucza dzieci inicjatywy i zaangażowania
  • metoda portfolio – poprzez gromadzenie(u) prac, dokumentów i zdjęć w trakcie uczęszczania do przedszkola(u) można odtworzyć postępy jakie dziecko zanotowało przez lata. Jest to pewnego rodzaju archiwum będące opowieść(ią) o postępach malucha. Zarówno opiekun, jak również dziecko mogą w ten sposób prześledzić rozwój i poddać analizie okres przeżyty w przedszkolu. 

Jak wygląda zwykły dzień we współczesnym przedszkolu

Dzieci dosyć szybko ulegają rozkojarzeniu. W związku z tym istotna jest dynamika i ciągłe wzbudzanie zainteresowania. Jak zatem wygląda klasyczny dzień w przedszkolu? Najpierw zabawa w kręgu – maluchy oraz opiekun gromadzą się w kręgu i następuje wprowadzenie do tematu dnia. Dalej pora na zajęcia przewodnie – mogą one być związane z poszerzaniem wiedzy językowej(ych), matematycznej(ych), jak również z muzyką czy plastyką. W dalszej kolejności pora na niezwykle ważne w przypadku młodych osób zajęcia okołosportowe. Niezależnie od pogody mają one miejsce na dworze. Potem, po harcach należy coś przekąsić i można wracać do zabawy w kącikach tematycznych. Jak widać dzieci dostają wystarczająco sporo bodźców, które prawidłowo wpływają na ich rozwój.