Rodzaje mikroskopów – wszystko, co należy wiedzieć

Mikroskop umożliwia nam oglądanie mikro jednostek, które nie są zauważalne bez powiększenia, a także takich które widzimy, ale przyjrzenie się jakimś elementom i drobiazgom jest niemożliwe. Jest to urządzenie, które składa się z części optycznej i mechanicznej. Układ optyczny ma za zadanie należyte oświetlenie obiektu i jego powiększanie. Część mechaniczna zapewnia odpowiednie ułożenie części układu optycznego.

Jakie są rodzaje mikroskopów?

Znajdziemy duże ilości najróżniejszych mikroskopów, różniących się od siebie zastosowaniem, miejscem, w którym są wykorzystywane oraz drobiazgowością, którą zapewniają podczas ich używania. Pierwsze wyprodukowane mikroskopy były optyczne, ale od tamtej pory podrasowano wyraźnie te urządzenia i obecnie rozróżnić możemy przynajmniej kilkanaście różnych rodzajów mikroskopów. Są to dla przykładu mikroskop akustyczny, polaryzacyjny, holograficzny, operacyjny, fluorescencyjny, pomiarowy i mikroskop konfokalny.

Czym różnią się mikroskopy?

Mikroskopy mają inne sposoby działania, przykładowo mikroskop akustyczny korzysta z fal ultradźwiękowych do otrzymywania powiększonego obrazu, a mikroskop holograficzny polega na pomiarze natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy natomiast korzysta z wiązki elektronów żeby dostać obraz. Im większa energia elektronów, tym mniejsza ich fala i lepsza rozdzielczość mikroskopu. 

Część z mikroskopów jest ulepszonąwersją mikroskopu świetlnego jak dla przykładu mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowym mierzeniu długości w układzie współrzędnych prostokątnych a także biegunowych oraz kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, którego działanie opera się na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub wspólnie z procesami odbicia i absorpcji światła. Taka sytuacja jest także w przypadku mikroskopu stereoskopowego, który wyróżnia się jeszcze tym, że ma dwa okulary, a nie jeden, co pozwala na przestrzenne widzenie powiększanego projektu.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest podkategorią mikroskopu optycznego. Oznacza to, że do tworzenia obrazu korzysta z widma światła widzialnego. Wyróżniamy dwa mikroskopy konfokalne – jedne, które używają wiązkę promieni laserowych, i drugi, który korzysta z punktowego światła białego.

Różnica między mikroskopią optyczną a konfokalną wygląda w ten sposób, że do obiektywu mikroskopu konfokalnego przedostaje się jedynie światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a w mikroskopie optycznym za to dochodzi światło z całego przekroju egzemplarza. A co za tym idzie otrzymujemy zwiększony kontrast i rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny może być wykorzystywany w dermatologii przy wykonywaniu nieinwazyjnej diagnozy. Umożliwia ona obrazowanie skóry na żywym organizmie. Ma on również zastosowanie w okulistyce. Umożliwia on właściwe zdiagnozowanie schorzeń rogówki, ale również przy zastosowaniu mikroskopu konfokalnego możliwe jest oglądanie procesów zapalnych lub guzów w spojówce.

Źródło: Kawaska – mikroskopia konfokalna