Rośnie popularność prywatnych liceów – dlaczego?

Liceum to istotna rzecz. Młodzież rozpoczynający w niej naukę znajdują się u progu dorosłości. Decyzja związana z właściwym wyborem liceum może rzutować na resztę życie(a). Biorąc pod uwagę stan polskiej(go) edukacji coraz częściej opiekunowie decydują się na umieszczenie swoich pociech do prywatnych liceów(ach). W związku z tym, warto przyjrzeć się co proponują licea prywatne. Gdańsk, Kraków, Wrocław, ale również mniejsze miejscowości cechują się coraz większym i różnorodnym wachlarzem ofert.

Czy można mówić o modzie na prywatne licea?

Prywatne szkolnictwo ma się nad Wisłą coraz lepiej. Jest to efektem przynajmniej kilku elementów. Jednym z nich są stosunkowo niskie kwoty przeznaczane na sektor publiczny przez rząd. Można się także spotkać z argumentem, że poziom nauczania w szkołach publicznych regularnie spada. Licea prywatne ze względu na swoją finansową niezależność od rządowych dotacji mogą zapewnić sobie na zwalczenie tych problemów. Przeważnie pomimo panującym(ch) mitom(ów) narzucają wysoki standard edukacji. Nacisk w tego typu szkołach kładziony jest głównie na naukę języków obcych i regularny rozwój nastolatka. Prywatne liceum w Gdańsku niejednokrotnie ma do dyspozycji nowoczesne(ych) pomocy naukowych. Ponadto zespół pedagogiczny(a) składa się doświadczonych praktyków o rozległej wiedzy i nowoczesnym spojrzeniu. Brak ogólnodostępnej rekrutacja(i) powoduje, że liczba uczniów jest ograniczona, co także może nieść z sobą korzystne efekty. Dzięki temu, nauczyciel może poświęcić każdemu uczniowi więcej czasu na indywidualne konsultacje.

W zasadzie jedynym(ą) wadą liceów prywatnych może być ich cena. Wynika z tego, że nie każdego rodzica stać na pokrycie czesnego. Należy tu jednak dodać, że w wielu szkół(ach) opłacenie czesnego uwzględnia różne wyjazdy, wyjścia do kin, muzeów lub teatrów. 

Co zawiera oferta edukacyjna prywatnych liceów

Poprzez rosnącą(ej) rywalizację(i) na rynku, licea prywatne dążą do tego aby prześcigać się w proponowanych nastolatkom i ich opiekunom udogodnieniach. Jest to korzystne zjawisko z punktu widzenia zainteresowanych.

Prywatne szkoły przedstawiają się jako placówki naciskające na bliskie relacje międzyludzkie – na pracę grupową oraz samodzielną. Dzięki stosunkowo niewielkim klasom, nastolatkowi dedykuje się więcej czasu poprawiając jego mocne atrybuty i zmniejszając jego mankamenty. Tego typu spojrzenie pozwala na ułatwienie w zidentyfikowaniu zainteresowań i predyspozycji nastolatka. Pomoc w rozwoju przynosi w ostatecznym rozrachunku gruntowne przygotowanie do wejścia w dorosłość oraz na rynek zawodowy.

Poza tym spory nacisk kładzie się na prowadzenie różnego typu warsztatów, spotkań z ciekawymi ludźmi czy też zajęć praktycznych. Dzięki takim rozwiązaniom młody człowiek ma okazję zdobyć wiedzę nie tylko akademicką, ale też praktyczną. Ponadto coraz więcej placówek dydaktycznych nawiązuje współpracę z uniwersytetami. Otrzymują dzięki temu zaplecze od najlepszych specjalistów w określonych dziedzinach.

Jak zapisać dziecko do prywatnego liceum?

Decydując się na tego rodzaju liceum przede wszystkim trzeba brać pod uwagę zainteresowania ucznia, jak również cele, które przed sobą wyznacza. Warto przed podjęciem finalnej(go) wyboru spędzić jakiś czas na przemyśleniu nad przyszłością. Zdefiniowany i wiedzący czego chce uczeń dzięki należytemu wsparciu opiekunów i nauczycieli może osiągnąć więcej. Aplikacja do prywatnego liceum startuje od kontaktu z sekretariatem, potem dochodzi do indywidualna(ej) konwersacji rodziców i aplikującego z dyrekcją. Na podstawie tego typu wywiadu środowiskowego zazwyczaj zapada decyzja o kwalifikacji ucznia do następnych w kolejności etapów rekrutacji. Podsumowując – warto wiedzieć jakie wartości przyświecają liceum i upewnić się, że współgrają z celami ucznia i jego rodziców.