W jakich czynnościach notarialnych pomoże Ci notariusz?

Każdy z nas pewnego dnia znajdzie się w sytuacji, w której konieczne stanie się pójście do notariusza. Spis usług notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Wedle prawa notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach tytułuje się go także oficjelem państwowym czy funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, wobec tego osoba mieszcząca się na tym stanowisku musiała przejść wiele zagadnień przygotowujących do profesji. 

Notariusz z  Legionowa – czym się zajmuje?

Notariusz to profesja, która powoływana jest w momencie, gdy adwersarze chcą przyznać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to osoba obowiązana do pilnowania odpowiedniego toku spraw interesanta oraz zabezpieczeniem jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest upoważniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których według polskiego prawa niezbędna jest pomoc notariusza. Na dodatek notariusz jest zobowiązany do udzielenia petentowi wszystkich rad koniecznych do ukończenia formalności.

Prócz zobowiązań, notariusz ma również normy, które musi przestrzegać. Między innymi nie ma prawa dokonywać procedury notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – czy konieczna będzie pomoc notariusza?

Jeżeli zastanawiasz się nad zakupem działki, budynku czy mieszkania – niezbędna będzie asysta notariusza. W wypadku umów sprzedaży powiązanych z nieruchomościami notariusz ma powinność przygotować akt notarialny, który zbywający się i kupujący powinni podpisać. W przypadku oczekiwania na powierzenie nieruchomości jest także opcja podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, kiedy zbywający się nie będzie wykonywał obowiązków z umowy, kupujący może dochodzić swych praw na drodze sądu.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Podług prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest w równej mierze prawomocny, co ten potwierdzony. Niemniej jednak czy jest on wiarygodny? W momencie, gdy chcemy mieć pewność, że nasza ostatnia wola zostanie spisana wiecznie i bezspornie, należy zaczerpnąć usług notarialnych. Notariusz przygotuje twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Notariusz – umowa najmu

Istnieje mnogość przypadków, kiedy nie pomyślimy o tym, żeby sporządzić umowę najmu potwierdzoną przez notariusza. Jest to wielki błąd, który może skutkować złymi następstwami w momencie problemów z wynajmującym lub posiadaczem mieszkania. Jeżeli wynajmujemy jakiejś osobie lokal, umowa notarialna może stać się wybawieniem, gdy nie posiadamy do końca zaufania do mieszkańców. W momencie dochodzenia żądań posiadamy mocną podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Ceny tych umów są znacznie niższe, niż w sytuacji sporządzenia klasycznego aktu notarialnego.

Źródło informacji: notariusz-legionowo.com.pl