Współpraca między dentystą a protetykiem (Częstochowa)

Choć usługi dentystyczne są obecnie znacznie bardziej rozwinięte niż kiedykolwiek wcześniej, mało kto tak naprawdę całkowicie wie, na jakiej zasadzie działa współpraca między osobami takimi jak stomatolog i protetyk, inaczej technik dentystyczny. Warto bowiem wiedzieć, że są to dwa zupełnie odmienne zawody, które jednak w dużej mierze się uzupełniają.

Co robi stomatolog?

Przede wszystkim, stomatolog zajmuje się określeniem stanu jamy ustnej i zębów pacjenta. Jeśli potrzeba jakiejkolwiek pomocy protetycznej (Częstochowa), przygotowuje plan koniecznych prac oraz charakterystykę protezy, którą należy stworzyć, żeby pacjent cieszył się zdrowiem. Zalecenia te, bardzo często poparte materiałem zdjęciowym, otrzymuje później pracownia protetyczna (np Fakhari z Częstochowy)

Co robi protetyk?

Zadaniem technika dentystycznego jest wykonanie protezy na podstawie dokumentacji, wskazówek dentysty oraz własnej inwencji. Bardzo często stomatolog i protetyk konsultują się, aby razem wypracować rozwiązanie, które całkowicie sprosta potrzebom pacjenta. Mogą razem zdecydować o wyborze tworzywa oraz konkretnej wielkości danej protezy, ale to stomatolog odpowiada za postawienie pewnego rodzaju filarów, na których będzie odpowiednio funkcjonowała.

Jak przebiega współpraca?

Współpraca między stomatologiem a protetykiem w Częstochowie nie zawsze jest jednak bezpośrednia, więc ważne jest przygotowanie rzetelnych, w miarę możliwości jak najobszerniejszych zaleceń odnośnie oczekiwanej protezy. Wtedy współpraca będzie najbardziej skuteczna i przyniesie dobry rezultat.