Zajęcia terapeutyczne dla dzieci – poznaj najpopularniejsze

1. Zajęcia montessori

Podstawowe założenia metody montessori w Ostrowie Wielkopolskim to:

  • Brak systemu kar i nagród. Metoda stawia nacisk na swobodę malucha a także wykształcenie samodzielnej motywacji {aby się uczyć|aby zacząć się uczyć|do nauki
  • Przyjazna atmosfera między dziećmi. W montessori nie ma rywalizacji pomiędzy uczniami. Dzieci uczą się od siebie nawzajem, poprzez wsparcie i pomaganie sobie. One same decydują, gdzie, czego i na jak długo chcą się uczyć w konkretnym momencie. Należy też dodać, że dzieci podczas lekcji mogą w pełni swobodnie poruszać się po pomieszczeniu.
  • W grupie czy też w klasie znajdują się dzieci w różnym wieku, z trzech kolejnych roczników. Ze względu na to, że maluchy uczą się w swoim własnym tempie, a program nauczania jest spersonalizowany, ponieważ każde dziecko ma inne potrzeby, zdolności oraz zainteresowania.
  • Zadaniem nauczyciela jest wsparcie i pomoc swoim podopiecznym. Musi on podążać za uczniem przy czym pomagać mu w odkrywaniu indywidualnych uzdolnień.

Jak powinno wyglądać miejsce nauki?

Pamiętajmy, że tam gdzie dziecko się uczy powinien być porządek. Maluchy mają do użytku specjalne pomoce dydaktyczne, dobrane w bardzo przemyślany sposób.

1. Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje które płyną z ciała lub środowiska, a następnie wysyła konkretną reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej którymi są dotyk, równowaga oraz czucie ciała mają duże znaczenie w naszym codziennym życiu. Integracja sensoryczna jest podstawą rozwoju i działania pozostałych wyższych zmysłów i umiejętności. Co do nich należY? Jest to między innymi wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia oraz zdolność wykonywania precyzyjnych czynności. Problemy integracji sensorycznej mają miejsce, kiedy mózg jest niezdolny aby prawidłowo przetwarzać bodźce zmysłowe. Dziecko wtedy ma problem z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być zbyt bardzo ruchliwe albo mieć trudności z koncentracją uwagi. Mogą się także pojawić zaburzenia z koordynacją ruchu, umiejętności pisania a także czytania.

2. Fizjoterapia

Fizjoterapia to kompleksowe działanie, mające na celu poprawę, przywrócenie a także utrzymanie zdolności ruchowych i funkcjonalnych pacjenta. Niezwykle istotne jest także to, iż jest w to włączone również działanie profilaktyczne, które ma przeciwdziałać wystąpieniu kolejnym epizodów. By uzyskać poprawny stan zdrowia, fizjoterapeuta stosuje kinezyterapię, czyli terapię ruchem czy też terapię manualną polegającą na masażach i technikach wykonywanych przez fizjoterapeutę.

3. Psychoterapia

Psychoterapia osób dorosłych w dużej mierze wiąże się z rozmową z psychoterapeutą. Z uwagi na to ogromna część osób nie wie,, jak może być prowadzona jest psychoterapia dzieci. Metody terapeutyczne dobiera się odpowiednio do wieku dziecka i jego możliwości poznawczych. Maluchy swoje trudności zazwyczaj pokazują podczas zabawy, w związku z tym, im dziecko jest mniejsze, terapeuta bazuje na tej aktywności. Co więcej często korzysta z gier, co sprzyja nawiązaniu z dzieckiem więzi, a także dowiedzieć się co lubi, jakie są jego zainteresowania. Taka relacja pomiędzy terapeutą a dzieckiem jest ważna. Istotnym elementem pracy z dziećmi jest też zabawa w oparciu o rysunek. Maluchy tak mogą wyrazić swoje uczucia i obawy. Bardzo podobnie dzieje się, w sytuacji, gdy wspólnie z terapeutą tworzą opowiadani. Maluch, tworząc opowiadania razem z psychoterapuetrą, najczęściej bohaterowi dają własne cechy bądź przedstawia jego życie, jako podobne do swojego.